[Partner Tool] ขายผ่านเว็บไซต์บริษัทแบบไม่ต้องสร้างเว็บเอง!

สร้างเว็บไม่เป็น ก็มีเว็บไซต์ขายเองได้ ใช้เว็บเดียวกับบริษัทได้เลย ขั้นตอนง่ายๆ สร้างลิงค์ Line สำหรับคนติดต่อซื้อ (กรณีนี้จำลอง Line ส่วนตัวให้ดู) สร้างลิงค์หน้าขายของจากลิงค์ ข้อ 1 สร้างลิงค์ Line สำหรับคนติดต่อซื้อ เสร็จแล้ว เราจะได้ลิงค์ ลิงค์ไลน์ เพิ่มเพื่อน เอามาใช้ต่อ สร้างทำหน้าขายสินค้า โครงสร้างลิงค์ URL https://www.wokeuptown.com/discount/?link=[ลิงค์ไลน์] . 📣หน้าเว็บที่เอาไปขายจะได้เป็น https://www.wokeuptown.com/discount/?link=https://line.me/xxxxxxxxxxxxxxx อย่าลืม… ตรวจสอบให้ดีว่าไม่มีช่องว่างก่อนเอาไปขาย จากนั้นไลน์ที่อยู่ในหน้าเว็บบริษัททั้งหน้า คนที่กดสั่งซื้อจะเป็นไลน์ของเราทันที